Spisak prijavljenih takmičara

Broj Ime Prezime Uzrast Prijave Pojas Nivo
1AnaStamenković6Kata uzrast 6
Kata uzrast 7
Sparing uzrast 6
Sparing uzrast 7
6
Žuti pojasI
2LukaJovanović7Kata uzrast 7
Sparing uzrast 7
Zeleni pojasII
3JanaPavlović9Kata uzrast 9
Kata uzrast 10
Sparing uzrast 9
Sparing uzrast 10
Borba uzrast 9
Crni pojas 1° DANIV
4VeljkoStanojlović9Kata uzrast 9
Kata uzrast 10
Sparing uzrast 9
Sparing uzrast 10
Braon pojasIV
5LazarAleksić9Kata uzrast 9
Sparing uzrast 9
Beli pojas II
6LazarStojković10Kata uzrast 10
Sparing uzrast 10
Beli pojas II
7NikolajStevanović11Kata uzrast 11
Sparing uzrast 11
Borba uzrast 11
Plavi pojasIII
8MilenaSimić14Kata uzrast 16
Kata uzrast 15
Kata uzrast 14
Crni pojas 1° DANIV
9LauraIsidorović15Kata uzrast 18-20
Kata uzrast 17
Kata uzrast 16
Kata uzrast 15
Crni pojas 1° DAN -
10AleksandarJelić15Kata uzrast 16
Kata uzrast 15
Borba uzrast 15
Braon pojas -
11LazarSimić16Kata uzrast 17
Kata uzrast 16
Borba uzrast 21
Borba uzrast 18-20
Borba uzrast 17
Borba uzrast 16
Crni pojas 1° DAN -
12NikolaGlamoček16Borba uzrast 16
Zeleni pojas -
13MirelaDjordjevic17Kata uzrast 17
Crni pojas 2° DAN -
14KristinaĐorđević17Kata uzrast 21
Kata uzrast 18-20
Kata uzrast 17
Crni pojas 1° DAN -
15TeodoraVukadinovic17Kata uzrast 17
Borba uzrast 17
Crni pojas 1° DAN -
16ĐorđeNedeljković17Kata uzrast 21
Kata uzrast 18-20
Kata uzrast 17
Crni pojas 1° DAN -
17LukaJovanović18 - 20Borba uzrast 21
Borba uzrast 18-20
Crni pojas 1° DAN -
18AleksandarDjordjevic18 - 20Kata uzrast 21
Kata uzrast 18-20
Crni pojas 2° DAN -
19NevenaSimić18 - 20Kata uzrast 21
Kata uzrast 18-20
Crni pojas 1° DAN -
20DimitrijeJovanović18 - 20Borba uzrast 21
Borba uzrast 18-20
Crni pojas 1° DAN -
21NatalijaIvić21+Kata uzrast 21
Crni pojas 1° DAN -